De juiste boekhouder vinden
Starten als taxibedrijf uitbater
Nuttige links
Gebruiksovereenkomst
Bedrijfsprofiel
Aanmeldpunt boekhouders
   
 
 
  "Ik ben op zoek naar een
boekhouder die mijn job als
taxibedrijf uitbater kent
en mij begrijpt!"
 
     
 
Gebruiksovereenkomst Boekhouding-taxibedrijf.be

Boekhouding-taxibedrijf.be is een website van Business Minded BVBA.

Het advies van Boekhouding-taxibedrijf.be is volledig gratis en vrijblijvend. Dit houdt in dat de aanvrager geen enkele verplichting heeft lastens Boekhouding-taxibedrijf.be, noch de boekhoud –of accountantskantoren uit het bestand van voornoemde.

Boekhouding-taxibedrijf.be verzamelt de gegevens van de deelnemende boekhoudkantoren met de meeste zorg en selecteert de adviseurs met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor hun eventuele misstappen, overtredingen of enige schade die zij veroorzaken.
Wij kunnen geen garanties geven omtrent de dienstverlening en/of de producten van de deelnemende boekhoud –of accountantskantoren. Boekhouding-taxibedrijf.be kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die Boekhouding-taxibedrijf.be aflevert of niet (tijdig) aflevert.

Boekhouding-taxibedrijf.be staat enkel in voor het in contact brengen van de 2 partijen en de inhoud van de afspraken die zij maken zijn geheel voor hun rekening.

De deelnemende boekhoud –en accountantskantoren verbinden zich er toe een gratis en vrijblijvend verkennend gesprek aan te bieden aan de aanvrager. Dat gesprek biedt de gelegenheid voor de partijen om kennis te maken en de praktische invulling te bespreken.

Boekhouding-taxibedrijf.be verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens het boekhoudkantoor dat door Boekhouding-taxibedrijf.be werd geselecteerd.

Anderzijds kan het wel voorkomen dat Boekhouding-taxibedrijf.be de aanvrager contacteert in het kader van een tevredenheidsonderzoek. De aanvrager kan in dat geval steeds weigeren hieraan deel te nemen.

 

Privacy (citaat uit privacyverklaring)

U* als aanvrager stemt ermee in dat Business Minded BVBA uw gegevens (deze die u verschaf d.m.v. het invulformulier, evenals deze die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals LinkedIn, telefoongids, Kruispuntbank Ondernemingen, Staatsblad,...) verwerkt voor volgende doeleinden:

  • U in contact brengen met een kantoor dat mogelijk zal voldoen aan uw verwachtingen
  • Peilen naar uw tevredenheid over het aangeprezen kantoor
  • Kennis nemen van het al dan niet ontstaan van een klantenrelatie tussen u en het aangeprezen kantoor
  • Kennis nemen van het bedrag dat door het/de aangeprezen boekhoud-of accountantskanto(o)r(en) aan u wordt aangerekend; dit zowel bij u als bij het betreffend boekhoud- of accountantskantoor.

(*U= uzelf als natuurlijk persoon, iedere onderneming waarvan u belanghebbende/vertegenwoordiger bent/wordt en verder iedere persoon of onderneming met wie u een band heeft en die mogelijk een beroep zal doen op een door ons aangeprezen boekhoud- of accountantskantoor.)

Deze verwerking van uw gegevens laat ons toe een correct beeld te krijgen van de kantoren die zich bij ons hebben aangesloten, alsook de vergoeding die de kantoren aan ons betalen te becijferen.

 
     
  © boekhouding-taxibedrijf.be